Akmeņi, Salienas pagasts, Daugavpils novads (Iznomā)

Reģions:

Latgale

Kadastra numurs:

44840040011

Kadastra apzīmējums:

44840040011

44840040012

Platība, ha:

24.9

Izsoles sākums:

15.02.2021 10:30

Izsoles beigas:

01.03.2021 10:50

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 490 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

2 965 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Ainavu aizsardzības zonas teritorija;

Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu un kabeļu kanalizāciju;

Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu līniju;

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Tauvas joslas teritorija;

Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44840040011

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 38

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44840040012

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 36

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Edgars Viziņš

tel. 67774085

zemesfonds@altum.lv