Viduskrogs, Zirņu pagasts, Saldus novads (Iznomā)

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

84960020009

Kadastra apzīmējums:

84960020065

Platība, ha:

5.26

Izsoles sākums:

11.02.2021 10:00

Izsoles beigas:

25.02.2021 10:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

420 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

645 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Dabiskās ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar autoceļiem;

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko

tīklu gaisvadu līniju.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 84960020065

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv