Zvārguļi, Remtes pagasts, Brocēnu novads (Iznomā)

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

84800040005

Kadastra apzīmējums:

84800040005

Platība, ha:

13.4

Izsoles sākums:

11.02.2021 09:30

Izsoles beigas:

25.02.2021 09:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 880 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

2 745 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar autoceļiem.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 84800040005

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 50

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv