VEITI, Dunikas pagasts, Rucavas novads (Iznomā)

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

64520120088

Kadastra apzīmējums:

64520120087

64520120088

Platība, ha:

18.7

Izsoles sākums:

08.02.2021 09:00

Izsoles beigas:

22.02.2021 09:20

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 300 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

2 450 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

NAV

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64520120087

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64520120088

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

  Zemes fonda pārvaldes daļa

  Ivars Rubenis

  tel. 67774088

  zemesfonds@altum.lv