Brīvnieki 2, Mores pagasts, Siguldas novads (Iznomā)

Reģions:

Rīga

Kadastra numurs:

42660010003

Kadastra apzīmējums:

42660010003

Platība, ha:

12.02

Izsoles sākums:

13.01.2021 09:30

Izsoles beigas:

27.01.2021 09:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

840 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

890 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Ceļa servitūta teritorija;

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju.

Papildus informācija:

Nekustamajā īpašumā “Brīvnieki 2” veikti sakopšanas darbi un tiek iznomāta īpašuma sastāvā esošā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, attēlā iezīmēta ar burtu A.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42660010003

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 38

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv