Imantas, Beļavas pagasts, Gulbenes novads (Iznomā)

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

50440070196

Kadastra apzīmējums:

50440050053

Platība, ha:

16.7

Izsoles sākums:

08.01.2021 11:00

Izsoles beigas:

22.01.2021 11:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

750 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

750 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Ceļa servitūta teritorija;

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Aizsargjosla gar autoceļiem.

Papildus informācija:

Tiek iznomāta no NĪ “Imantas”, vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50440050053

sastāvā esošā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, attēlā iezīmēta ar burtu A.

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

Zemes vienības sastāvā esošais mežs netiek iznomāts.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļaIna Alksnetel. 67774103zemesfonds@altum.lv