Kāpas, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (Iznomā)

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

70700050034

Kadastra apzīmējums:

70700050064

Platība, ha:

3.62

Izsoles sākums:

07.01.2021 09:00

Izsoles beigas:

22.01.2021 09:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

170 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

245 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Dabas parka teritorija;

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70700050064

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

  Zemes fonda pārvaldes daļa

  Ina Alksne

  tel. 67774103

  zemesfonds@altum.lv