Atvases, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads (Iznomā)

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

70270120019

Kadastra apzīmējums:

70270020103

Platība, ha:

11.0

Izsoles sākums:

23.11.2020 10:30

Izsoles beigas:

07.12.2020 11:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

720 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

1 470 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:

Uz īpašuma ir veikti sakopšanas darbi.

Tiek iznomāta viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70270020103

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 33

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv