Zeļļi, Vārves pagasts, Ventspils novads (Pārdod)

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

98840040016

Kadastra apzīmējums:

98840040201

Platība, ha:

0.7

Izsoles sākums:

16.11.2020 10:00

Izsoles beigas:

01.12.2020 10:40

Sākuma cena:

4 000 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena:

14 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

 

Papildus informācija:

Tiek pārdots atdalāms apbūves zemes gabals A, kas tiks nodalīts no nekustamā īpašuma “Zeļļi”, ar kadastra apzīmējumu 98840040201, atsevišķā īpašumā ar vienu zemes vienību 0.7 ha platībā.

Pircējam jāveic atdalīšanas process par saviem līdzekļiem.

 

Kontaktinformācija:

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 67774103

zemesfonds@altum.lv