Pārslas, Baldones pagasts, Baldones novads (Pārdod)

Reģions:

Rīga

Kadastra numurs:

80250080058

Kadastra apzīmējums:

80250080058

Platība, ha:

8.9

Izsoles sākums:

16.11.2020 10:30

Izsoles beigas:

01.12.2020 10:30

Sākuma cena:

26 700 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena:

26 725 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – Lauksaimniecības zeme

 

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju.

 

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80250080058

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 37

 

Kontaktinformācija:

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 67774103

zemesfonds@altum.lv