Vecsmiltnieki, Mālpils novads (Iznomā)

Reģions:

Rīga

Kadastra numurs:

80740031066

Kadastra apzīmējums:

80740030855

Platība, ha:

4.56

Izsoles sākums:

08.10.2020 14:30

Izsoles beigas:

22.10.2020 14:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

300 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

425 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu;

Ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija.

Papildus informācija:

Īpašumā ir veikti sakopšanas darbi – celmu raušana, augsnes frēzēšana, augsnes virskārtas iestrāde.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80740030855

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv