Laukirbes, Skrundas pagasts, Skrundas novads (Iznomā)

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

62290020088

Kadastra apzīmējums:

62290020087

Platība, ha:

9.34

Izsoles sākums:

15.10.2020 09:00

Izsoles beigas:

30.10.2020 09:05

Sākuma cena (gadā bez PVN):

425 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

650 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļiem;

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62290020087

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 67774103

zemesfonds@altum.lv