Mēnestiņi, Rundāles pagasts, Rundāles novads (Iznomā)

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

40760010023

Kadastra apzīmējums:

40760010023

40760010071

40760010075

40760040044

40760040060

40760110039

Platība, ha:

45.62

Izsoles sākums:

12.10.2020 12:00

Izsoles beigas:

26.10.2020 13:40

Sākuma cena (gadā bez PVN):

5 700 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

21 124 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;                  Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju; Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar autoceļiem; Lielupes vides un dabas resursu aizsardzības teritorija; Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko tīklu līniju; Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:

Kopā sešas zemes vienības                                                Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums                    ballēs: 45-68

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi. Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.                                  Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.  NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 67774103

zemesfonds@altum.lv