Tērces, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads (Iznomā)

Reģions:

Rīga

Kadastra numurs:

80680070341

Kadastra apzīmējums:

80680070341

Platība, ha:

11.64

Izsoles sākums:

12.10.2020 11:30

Izsoles beigas:

26.10.2020 11:45

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 000 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

1 300 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu;

Ceļa servitūta teritorija;

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80680070341

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 67774103

zemesfonds@altum.lv