Līcīši, Rundāles pagasts, Rundāles novads (Iznomā)

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

40760060214

Kadastra apzīmējums:

40760060214

Platība, ha:

12.9

Izsoles sākums:

12.10.2020 10:00

Izsoles beigas:

26.10.2020 11:55

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 620 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

5 225 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Lielupes vides un dabas resursu aizsardzības teritorija;

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija;

Ceļa servitūta teritorija;

Sanitārās aizsargjoslas teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40760060214

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 68

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 67774103

zemesfonds@altum.lv