Vēju Ferma, Nīcas pagasts, Nīcas novads (Iznomā)

Reģions:

Kurzeme

Kadastra numurs:

64780220187

Kadastra apzīmējums:

64780220187

Platība, ha:

63.57

Izsoles sākums:

12.10.2020 09:00

Izsoles beigas:

26.10.2020 09:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

3 180 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča joslas teritorija;

Dabas parka zonas teritorija;

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64780220187

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 42

Nomniekam ir pienākums katru gadu par saviem līdzekļiem iekopt un ar nākamo gadu pieteikt LAD papildu vismaz 5 ha no šobrīd neiekoptās LIZ platības.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 67774103

zemesfonds@altum.lv