Lienes lauki, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads (Iznomā)

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

96460060181

Kadastra apzīmējums:

96460060176

Platība, ha:

19.74

Izsoles sākums:

05.10.2020 09:00

Izsoles beigas:

19.10.2020 09:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 970 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

2 045 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Dabiskas ūdensteces aizsargjoslas teritorija;

Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96460060176

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv