Atvases, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads (Iznomā)

Kadastra numurs:

70270120019

Kadastra apzīmējums:

70270050029

Platība, ha:

11.8

Izsoles sākums:

14.09.2020 13:00

Izsoles beigas:

28.09.2020 13:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

830 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

855 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu.

Papildus informācija:

Tiek iznomāta viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70270050029

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 42

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv