Kleberi, Olaines pagasts, Olaines novads (Iznomā)

Kadastra numurs:

80800130010

Kadastra apzīmējums:

80800130010

Platība, ha:

42.2

Izsoles sākums:

16.09.2020 10:00

Izsoles beigas:

30.09.2020 10:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

4 220 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

6 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Nav.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80800130010

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 55

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Edgars Viziņš

tel. 67774085

zemesfonds@altum.lv