Sīpolu pļavas, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads (Iznomā)

Kadastra numurs:

66720100248

Kadastra apzīmējums:

66720100246

Platība, ha:

11.4

Izsoles sākums:

07.09.2020 14:30

Izsoles beigas:

21.09.2020 14:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

910 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

960 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Ainavu aizsardzības zonas teritorija;

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Dabiskas ūdensteces aizsargjoslas teritorija;

Tauvas joslas teritorija gar upi;

Ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija;

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66720100246

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 35

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv