Laukmalas, Rucavas pagasts, Rucavas novads (Iznomā)

Kadastra numurs:

64840050063

Kadastra apzīmējums:

64840050059

Platība, ha:

9.13

Izsoles sākums:

07.09.2020 10:00

Izsoles beigas:

21.09.2020 10:40

Sākuma cena (gadā bez PVN):

640 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

1 365 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu;

Dabiskas ūdensteces aizsargjoslas teritorija;

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Tauvas joslas teritorija gar upi.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64840050059

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 44

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Edgars Viziņš

tel. 67774085

zemesfonds@altum.lv