Rītupes Roķi, Durbes pagasts, Durbes novads (Iznomā)

Kadastra numurs:

64270030098

Kadastra apzīmējums:

64270030076

Platība, ha:

5.0

Izsoles sākums:

28.07.2020 10:00

Izsoles beigas:

10.08.2020 10:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

250 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos

ceļa servitūta teritorija

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64270030076

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

Uz īpašuma ir veikti sakopšanas darbi – apauguma novākšana, augsnes frēzēšana. Lauksaimniecības zemes platība norādīta orientējoši 5 ha, jo īpašumam nav veikta instrumentālā uzmērīšana.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv