Lauku Lāči, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads (Iznomā)

Kadastra numurs:

96780050483

Kadastra apzīmējums:

96780050478

Platība, ha:

17.88

Izsoles sākums:

28.07.2020 10:00

Izsoles beigas:

10.08.2020 10:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

2 150 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija

Ceļa servitūta teritorija

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96780050478

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 49

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv