Akmentiņi, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads (Iznomā)

Kadastra numurs:

42740020071

Kadastra apzīmējums:

42740020071

Platība, ha:

8.8

Izsoles sākums:

24.07.2020 11:00

Izsoles beigas:

07.08.2020 11:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

620 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Ceļa servitūta teritorija;

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42740020071

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 50

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Gunta Vespere

tel. 67774148

zemesfonds@altum.lv