Āres, Beļavas pagasts, Gulbenes novads (Pārdod)

Kadastra numurs:

50440130050

Kadastra apzīmējums:

50440130051

Platība, ha:

1.3

Izsoles sākums:

22.07.2020 12:30

Izsoles beigas:

05.08.2020 12:30

Sākuma cena:

3 410 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – Lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Tiek pārdota atdalāma zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5044 013 0051, kas tiks nodalīta no nekustamā īpašuma “Āres”, ar kadastra Nr. 5044 013 0050, atsevišķā īpašumā ar vienu zemes vienību 1.3 ha platībā.

Pircējam jāveic atdalīšanas process par saviem līdzekļiem.

Kontaktinformācija:

Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ina Alksne

tel. 67774103

zemesfonds@altum.lv