Jaunlīči, Novadnieku pagasts, Saldus novads (Iznomā)

Kadastra numurs:

84720010358

Kadastra apzīmējums:

84720010348

Platība, ha:

13.86

Izsoles sākums:

10.08.2020 11:00

Izsoles beigas:

21.08.2020 11:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 390 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Izsole nav uzsākta

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Dabiskas ūdensteces aizsargjoslas teritorija;

Ceļa servitūta teritorija;

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Ūdensnotekas un uz tās esošas hidrotehniskas ierīces aizsargjoslas teritorija;

Applūstoša (applūduma varbūtība 10%) teritorija;

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Būvniecības ierobežojumu teritorija;

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 84720010348

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 30

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Edgars Viziņš

tel. 67774085

zemesfonds@altum.lv