Stumburi, Bukaišu pagasts, Dobeles novads (Iznomā)

Izsoles numurs:

1281

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

46560060215

Kadastra apzīmējums:

46560060215

Platība, ha:

2.3

Izsoles sākums:

13.01.2022 10:00

Izsoles beigas:

27.01.2022 10:10

Sākuma cena (gadā bez PVN):

350 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

775 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Izsoles noteikumi un kārtība ir atrodami Altum interneta vietnē sadaļā Par zemes fondu

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/latvijas-zemes-fonds/par-zemes-nomu/nomas-izsoles-process/

 Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Papildus informācija:

Tiek iznomāta tikai lauksaimniecības zemes platība bez ēkām.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 46560060215

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 51

Īpašums pieejams nomai pēc ražas novākšanas.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas maksa tiek maksāta 4 reizes gadā, ceturkšņa sākumā.

Nomas maksa par nepilnu ceturksni tiek maksāta par faktiskajām dienām.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:                                  

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 26402655

zemesfonds@altum.lv