Zvirbulīši, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads (Iznomā)

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

36560040216

Kadastra apzīmējums:

36560040213

Platība, ha:

6.0

Izsoles sākums:

18.02.2021 09:00

Izsoles beigas:

04.03.2021 09:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

420 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

445 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu līniju;

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Ceļa servitūta teritorija;

Pierobeža.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 36560040213

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 38

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv