Stārastanči 2, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads (Iznomā)

Reģions:

Vidzeme

Kadastra numurs:

96780010228

Kadastra apzīmējums:

96780010077

Platība, ha:

17.52

Izsoles sākums:

08.02.2021 09:00

Izsoles beigas:

22.02.2021 09:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 450 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 1 000 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

2 200 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija;

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96780010077

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 34

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

  Zemes fonda pārvaldes daļa

  Ivars Rubenis

  tel. 67774088

  zemesfonds@altum.lv