Lepšu gravas, Rundāles pagasts, Rundāles novads (Iznomā)

Reģions:

Zemgale

Kadastra numurs:

40760070014

Kadastra apzīmējums:

40760070051

Platība, ha:

8.8

Izsoles sākums:

12.10.2020 11:00

Izsoles beigas:

26.10.2020 11:10

Sākuma cena (gadā bez PVN):

1 320 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

2 370 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu līniju;

Dienvidu elektriskie tīkli-transformators;

Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40760070051

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 57

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Izsoles dalībnieks, piesakoties izsolei, apzinās īpašuma stāvokli un potenciāli nepieciešamos ieguldījumus.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Gunta Vespere

tel. 67774148

zemesfonds@altum.lv