Tauriņi 1, Rugāju pagasts, Rugāju novads (Iznomā)

Reģions:

Latgale

Kadastra numurs:

38740120507

Kadastra apzīmējums:

38740120003

Platība, ha:

5.7

Izsoles sākums:

12.10.2020 10:30

Izsoles beigas:

26.10.2020 10:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

500 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Nosolītā cena (gadā bez PVN):

525 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsole ir beigusies. Paldies par dalību! Visi dalībnieki tiks informēti par rezultātu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko tīklu līniju.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 38740120003

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv