Vecsmiltnieki, Mālpils novads (Iznomā)

Kadastra numurs:

80740031066

Kadastra apzīmējums:

80740030855

Platība, ha:

4.56

Izsoles sākums:

22.07.2020 12:30

Izsoles beigas:

05.08.2020 12:30

Sākuma cena (gadā bez PVN):

550 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Aktīva izsole

Nomas izsoles dalībnieks reģistrējas vietnē www.zeme.altum.lv, lai piedalītos izsolē par nomas tiesībām un veic vismaz vienu solījumu.

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu;

Ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80740030855

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 45

Nomas cenai tiek noteikta atlaide 50% apmērā līdz 2022.gada beigām.

Nomas atlaide saistīta ar ieguldījumiem īpašuma sakopšanā, kas līguma pārtraukšanas gadījumā netiek kompensēti.

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lauksaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv