Staubernieku pļavas, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads (Iznomā)

Kadastra numurs:

50880030085

Kadastra apzīmējums:

50880030024

Platība, ha:

7.14

Izsoles sākums:

10.08.2020 09:00

Izsoles beigas:

21.08.2020 09:00

Sākuma cena (gadā bez PVN):

500 EUR

Izsoles solis:

25 EUR - 100 EUR

Izsoļu vietnes lietošanas noteikumi:

Izsoles statuss:

Izsole nav uzsākta

Dalībai izsolē lūdzam reģistrēties savlaicīgi, reģistrācija var aizņemt vairākas minūtes.

Lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme

Apgrūtinājumi:

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju;

Aizsargjoslas teritorija gar autoceļu;

Ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija;

Dabiskas ūdensteces aizsargjoslas teritorija;

Tauvas joslas teritorija;

Ceļa servitūta teritorija.

Papildus informācija:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 50880030081

Lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: 40

Nomas tiesības tiek piešķirtas par augstāko nosolīto nomas cenu ar priekšrocībām nomas izsoles dalībnieku starpā sekojošā kārtībā - pēdējam nomniekam, pierobežniekam, jaunajam lausaimniekam.

Nomas līguma darbības termiņš ne mazāk kā 5 gadi.

Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem.

NĪ nodokli maksā Latvijas Zemes fonds.

Kontaktinformācija:

Zemes fonda pārvaldes daļa

Ivars Rubenis

tel. 67774088

zemesfonds@altum.lv