Viesturi, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. (Iznomā)

Reģions: Latgale
Kadastra numurs: 44860030010
Platība, ha: 1.02
Izsoles sākums: 26.06.2024 12:00
Pieteikties var līdz: 17.07.2024 12:00
Izsoles beigas: 24.07.2024 12:00

Aktuālais solījums
115 EUR (gadā bez PVN)
Kviešzeme, Ošupes pag., Madonas nov. (Iznomā)

Reģions: Vidzeme
Kadastra numurs: 70820100012
Platība, ha: 132.1
Izsoles sākums: 26.06.2024 13:00
Pieteikties var līdz: 17.07.2024 13:00
Izsoles beigas: 24.07.2024 13:00

Aktuālais solījums
15 952 EUR (gadā bez PVN)
Ķīvitkalni, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov. (Iznomā)

Reģions: Kurzeme
Kadastra numurs: 64420060042
Platība, ha: 5.66
Izsoles sākums: 28.06.2024 16:00
Pieteikties var līdz: 19.07.2024 16:00
Izsoles beigas: 26.07.2024 16:00

Aktuālais solījums
900 EUR (gadā bez PVN)
Ozolnieki, Vecpils pag., Dienvidkurzemes nov. (Iznomā)

Reģions: Kurzeme
Kadastra numurs: 64940010007
Platība, ha: 7.4
Izsoles sākums: 28.06.2024 16:30
Pieteikties var līdz: 19.07.2024 16:30
Izsoles beigas: 26.07.2024 16:30

Aktuālais solījums
1 135 EUR (gadā bez PVN)
Arāji, Daukstu pag., Gulbenes nov. (Iznomā)

Reģions: Vidzeme
Kadastra numurs: 50480030164
Platība, ha: 7.8
Izsoles sākums: 03.07.2024 11:00
Pieteikties var līdz: 24.07.2024 11:00
Izsoles beigas: 31.07.2024 11:00

Aktuālais solījums
600 EUR (gadā bez PVN)
Ziediņu pļava, Lauberes pag., Ogres nov. (Iznomā)

Reģions: Rīga
Kadastra numurs: 74600010296
Platība, ha: 18.77
Izsoles sākums: 26.06.2024 14:00
Pieteikties var līdz: 24.07.2024 14:00
Izsoles beigas: 31.07.2024 14:00

Aktuālais solījums
1 335 EUR (gadā bez PVN)
Lutavnieki, Laucienes pag., Talsu nov. (Iznomā)

Reģions: Kurzeme
Kadastra numurs: 88700170119
Platība, ha: 2.2
Izsoles sākums: 13.06.2024 15:00
Pieteikties var līdz: 26.07.2024 15:00
Izsoles beigas: 02.08.2024 15:00

Aktuālais solījums
180 EUR (gadā bez PVN)
Saknes, Mālpils pag., Siguldas nov. (Iznomā)

Reģions: Rīga
Kadastra numurs: 80740031067
Platība, ha: 9.72
Izsoles sākums: 09.07.2024 11:00
Pieteikties var līdz: 30.07.2024 11:00
Izsoles beigas: 06.08.2024 11:00

Aktuālais solījums
920 EUR (gadā bez PVN)
Vecsmiltnieki, Mālpils pag., Siguldas nov. (Iznomā)

Reģions: Rīga
Kadastra numurs: 80740031066
Platība, ha: 4.56
Izsoles sākums: 09.07.2024 11:30
Pieteikties var līdz: 30.07.2024 11:30
Izsoles beigas: 06.08.2024 11:30

Aktuālais solījums
430 EUR (gadā bez PVN)
Smuidru Lauki, Pelēču pag., Preiļu nov. (Iznomā)

Reģions: Latgale
Kadastra numurs: 76560010216
Platība, ha: 26.9
Izsoles sākums: 10.07.2024 11:30
Pieteikties var līdz: 31.07.2024 11:30
Izsoles beigas: 07.08.2024 11:30

Aktuālais solījums
1 880 EUR (gadā bez PVN)
Vingri, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. (Iznomā)

Reģions: Latgale
Kadastra numurs: 44520040237
Platība, ha: 6.57
Izsoles sākums: 10.07.2024 12:00
Pieteikties var līdz: 31.07.2024 12:00
Izsoles beigas: 07.08.2024 12:00

Aktuālais solījums
530 EUR (gadā bez PVN)
Ozolparks, Lutriņu pag., Saldus nov. (Iznomā)

Reģions: Kurzeme
Kadastra numurs: 84660020018
Platība, ha: 10.3
Izsoles sākums: 10.07.2024 12:30
Pieteikties var līdz: 31.07.2024 12:30
Izsoles beigas: 07.08.2024 12:30

Aktuālais solījums
1 365 EUR (gadā bez PVN)
Apvāršņi, Aiviekstes pag., Aizkraukles nov. (Iznomā)

Reģions: Zemgale
Kadastra numurs: 32420070087
Platība, ha: 15.7
Izsoles sākums: 10.07.2024 13:00
Pieteikties var līdz: 31.07.2024 13:00
Izsoles beigas: 07.08.2024 13:00

Aktuālais solījums
1 490 EUR (gadā bez PVN)
Ķimenes, Kalna pag., Jēkabpils nov. (Iznomā)

Reģions: Zemgale
Kadastra numurs: 56660060045
Platība, ha: 3.5
Izsoles sākums: 12.07.2024 11:00
Pieteikties var līdz: 02.08.2024 11:00
Izsoles beigas: 09.08.2024 11:00

Aktuālais solījums
350 EUR (gadā bez PVN)
Bērzkalni 3, Indrānu pag., Madonas nov. (Iznomā)

Reģions: Vidzeme
Kadastra numurs: 70580040167
Platība, ha: 5.0
Izsoles sākums: 16.07.2024 11:30
Pieteikties var līdz: 06.08.2024 11:30
Izsoles beigas: 13.08.2024 11:30

Aktuālais solījums
600 EUR (gadā bez PVN)
Silavas, Indrānu pag., Madonas nov. (Iznomā)

Reģions: Vidzeme
Kadastra numurs: 70580100122
Platība, ha: 8.7
Izsoles sākums: 16.07.2024 12:00
Pieteikties var līdz: 06.08.2024 12:00
Izsoles beigas: 13.08.2024 12:00

Aktuālais solījums
1 040 EUR (gadā bez PVN)
Jaunsala, Indrānu pag., Madonas nov. (Iznomā)

Reģions: Vidzeme
Kadastra numurs: 70580100150
Platība, ha: 7.09
Izsoles sākums: 16.07.2024 12:30
Pieteikties var līdz: 06.08.2024 12:30
Izsoles beigas: 13.08.2024 12:30

Aktuālais solījums
850 EUR (gadā bez PVN)
Jaunpoķi, Džūkstes pag., Tukuma nov. (Iznomā)

Reģions: Rīga
Kadastra numurs: 90480010486
Platība, ha: 13.99
Izsoles sākums: 17.07.2024 14:00
Pieteikties var līdz: 07.08.2024 14:00
Izsoles beigas: 14.08.2024 14:00

Aktuālais solījums
3 475 EUR (gadā bez PVN)
Ķenči, Jaunķenči, Džūkstes pag., Tukuma nov. (Iznomā)

Reģions: Rīga
Kadastra numurs: 90480010003, 90480010098
Platība, ha: 23.51
Izsoles sākums: 17.07.2024 16:00
Pieteikties var līdz: 07.08.2024 16:00
Izsoles beigas: 14.08.2024 16:00

Aktuālais solījums
4 950 EUR (gadā bez PVN)
Aizstrauti, Maztērces, Spodri, Džūkstes pag., Tukuma nov. (Iznomā)

Reģions: Rīga
Kadastra numurs: 90480010199, 90480010331, 90480010366
Platība, ha: 9.5
Izsoles sākums: 17.07.2024 17:00
Pieteikties var līdz: 07.08.2024 17:00
Izsoles beigas: 14.08.2024 17:00

Aktuālais solījums
2 300 EUR (gadā bez PVN)
Zemenes, Pededzes pag., Alūksnes nov. (Iznomā)

Reģions: Vidzeme
Kadastra numurs: 36800070102
Platība, ha: 5.8
Izsoles sākums: 18.07.2024 11:00
Pieteikties var līdz: 08.08.2024 11:00
Izsoles beigas: 15.08.2024 11:00

Aktuālais solījums
350 EUR (gadā bez PVN)
Smildziņas, Katvaru pag., Limbažu nov. (Iznomā)

Reģions: Vidzeme
Kadastra numurs: 66520040486
Platība, ha: 13.64
Izsoles sākums: 18.07.2024 12:00
Pieteikties var līdz: 08.08.2024 12:00
Izsoles beigas: 15.08.2024 12:00

Aktuālais solījums
1 250 EUR (gadā bez PVN)
Jaungriezes, Vilces pag., Jelgavas nov. (Iznomā)

Reģions: Zemgale
Kadastra numurs: 54900070014
Platība, ha: 18.11
Izsoles sākums: 18.07.2024 13:00
Pieteikties var līdz: 08.08.2024 13:00
Izsoles beigas: 15.08.2024 13:00

Aktuālais solījums
4 515 EUR (gadā bez PVN)
Loči, Jaunlutriņu pag., Saldus nov. (Pārdod)

Reģions: Kurzeme
Kadastra numurs: 84580030037
Platība, ha: 15.9
Izsoles sākums: 19.07.2024 12:00
Pieteikties var līdz: 09.08.2024 12:00
Izsoles beigas: 16.08.2024 12:00

Aktuālais solījums
104 000 EUR
Jaunkļavas, Silmalas pag., Rēzeknes nov. (Iznomā)

Reģions: Latgale
Kadastra numurs: 78880150294
Platība, ha: 7.2
Izsoles sākums: 19.07.2024 13:30
Pieteikties var līdz: 09.08.2024 13:30
Izsoles beigas: 16.08.2024 13:30

Aktuālais solījums
580 EUR (gadā bez PVN)
Āres, Ģibuļu pag., Talsu nov. (Iznomā)

Reģions: Kurzeme
Kadastra numurs: 88540090003
Platība, ha: 17.74
Izsoles sākums: 19.07.2024 15:30
Pieteikties var līdz: 09.08.2024 15:30
Izsoles beigas: 16.08.2024 15:30

Aktuālais solījums
2 445 EUR (gadā bez PVN)